Ukaże się książka o Guillermo Cabrera Infante po dekadach cenzury pisarza

W przyszłym tygodniu, 18 sierpnia, Związek Pisarzy i Artystów Kubańskich zaprezentuje esej o Guillermo Cabrera Infante. Tematem będzie życie i twórczość artysty do roku 1965, czyli do momentu jego ucieczki z wyspy. Infante początkowo kolaborował z rewolucjonistami, ale później rozczarował się wdrażaniem idei rewolucji w praktykę. Toteż został przez system ocenzurowany i do tego momentu nie pojawiła się na Kubie żadna jego książka, choć na całym świecie jest pisarzem rozpoznawalnym i uznawanym za jednego z liderów tzw. boomu latynoamerykańskiego w literaturze. O jego śmierci prasa kubańska opublikowała krótką notatkę, w której ubolewała, że jego "fanatyzm antyrewolucyjny doprowadził do tego, iż musiano go ocenzurować"...

Mały to krok, ale dobre i tyle :)

KUBAŃSKI INSTAGRAM

@cubaenfoto