Pocztówki z Maleconu

Jest kilka takich miejsc na 8-kilometrowym Maleconie, gdzie tuż przy brzegu jest na tyle głęboko, że można z muru skakać na główkę do wody. Wiedzę tę ma każdy hawańczyk, bo chyba nie ma chłopaka, który by tego choć raz w życiu nie zrobił. I można tych młodzieniaszków spotkać tam prawie każdego dnia. Jeśli ich nie ma, to tylko dlatego, że jest fatalna pogoda i zdradliwy prąd.

Malecon Triptic4.jpg


Malecon Triptic3.jpg

Malecon Triptic2.jpg

Malecon Triptic1.jpg

Malecon Diptic Sq 1.jpg

KUBAŃSKI INSTAGRAM

@cubaenfoto