Polski ślad w historii Kuby

17 maja br., w 105 rocznicę śmierci, na historycznym Cmentarzu im. Krzysztofa Kolumba w Hawanie (Necrópolis Colón), nastąpiło uroczyste odsłonięcie przez Ambasador RP na Kubie, pomnika Generała Carlosa Roloffa Mialowskiego (Karola Rolowa-Miałowskiego), Polaka, kubańskiego bohatera narodowego, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii Kuby


Na pamiątkowej tablicy został umieszczony w języku hiszpańskim następujący napis:
„Pamięci Generała Majora, Carlosa Roloffa Mialowskiego, 1842-1907, Za Wolność Naszą i Waszą”.

Karol Rolow-Miałowski urodził się w Warszawie 4 listopada 1842 r., zmarł 17 maja 1907 roku w Guanabacoa (Hawana). W latach 1863-1865 brał udział w wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. 1868-1878 oraz 1895-1898 uczestnik, w stopniu generała, walk o wyzwolenie Kuby spod panowania hiszpańskiego. Współzałożyciel Rewolucyjnej Partii Kubańskiej w 1892 r. W 1898 roku mianowany Inspektorem Generalnym Armii Wyzwoleńczej

W niepodległej Kubie, od 1902 r. Minister Skarbu.

Do dziś patron kubańskiego Urzędu Podatkowego. 

Pomnik został zrealizowany przy współpracy z uznanym kubańskim rzeźbiarzem, Rolando Vasquezem Fernandezem. Koncepcja bazuje na kształcie szabli Generała Roloffa, która wystawiona jest w muzeum miejscowości Caibarien w prowincji Villa Clara.

El 17 de mayo en la Necrópolis Colón de La Habana tuvo lugar la solemne develación por la Embajadora de la República de Polonia del monumento del General Carlos Roloff Mialowski, en el 105 aniversario de su muerte.

En el monumento se encuentra la siguiente tarja:
“En memoria del General Mayor, Carlos Roloff Mialowski, 1842-1907, por Vuestra libertad y Nuestra”.

Carlos Roloff Mialowski nació en Varsovia el 4 de noviembre de 1842, murió el 17 de mayo de 1907 en Guanabacoa (La Habana). Entre 1868-1878 y 1895-1898 participó, en rango de general, en las guerras contra la dominación española. Cofundador del Partido Revolucionario Cubano en 1892. En 1898 fue nombrado Inspector General del Ejército Libertador.

En Cuba independiente, desde 1902, fue ministro de Tesoro Público.

Hasta hoy es patrón de la Tesorería.

El monumento fue realizado en cooperación con el escultor cubano Rolando Vásquez Fernández. El concepto está basado en la sable del General Roloff cuyo yo original se encuentra en la ciudad de Caibarien (Villa Clara).


Tekst i zdjęcia: Ambasada RP w Hawanie

KUBAŃSKI INSTAGRAM

@cubaenfoto